Produkty z Peru

Naše bylinné zmesi sú zostavené z amazonských bylín, doplnených v optimálnom pomere bylinami európskými.

Peruánské byliny obsahujú veľké množstvo alkaloidov, vitamínov, minerálov a iných dôležitých látok, ktoré pomáhajú pri zotavovaní a regenerácii tela. Svojim zložením prispievajú ku skvalitňovaniu života všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú, a to prírodnou cestou. Peruánske byliny majú tradíciu overenú tisícročiami a výnimočnú silu. Význam miešania bylín európského a juhoamerického pôvodu do našich bylinných zmesí je taký, že jednotlivé účinky bylín sa navzájem doplňujú a pozdvihujú. Juhoamerické byliny rastú v čistých miestach, ktoré nie sú ešte zasiahnuté civilizáciou. Je tu zachované čisté a zdravé prostredie bez zásahu človeka.

Juhoamerické byliny sú i z tohoto dôvodu silné nielen pre Juhoameričanov, ale i pre Európanov. Aby tieto byliny mohli byť dobre využiteľné pre človeka, žijúceho už mnoho generácií v Európe, je vhodné pridať k nim aj informačné pole rastlín, ktoré rastú priamo v mieste, kde žije Európan. Kombinácia bylín z Amazónie a z Ánd a bylín európskych, je potom úplne ideálna pri pôsobení na naše telo. To potom oveľa lepšie využije účinné látky z takýchto zmesí.

Pre najrýchlejšie výsledky doporučujeme absolvovať kompletné KÚRY zostavené Petrom Chobotom, pre zobrazenie KLIKNITE SEM