Riešenie problémov

V priebehu posledných 6 rokov sme sa stali súčasťou projektu, ktorý je absolútnym unikátom v našom svete. Intenzívnym tréningom mysle sme sa naučili používať prastarú technológiu prevzatú od indiánskych "šamanov", ktorí si ju predávajú po generáciách ešte od dôb veľmi vyspelej globálnej kultúry, tzv. Astlanu. Pobytom v panenskom prostredí južnej ameriky sme mali možnosť zažiť ich úžasnú obetavosť, skromnosť a múdrosť, pozorovať ich pri práci, ako zbavujú ľudí obmedzujúcich programov, blokov a kódov. Títo juhoamerickí majstri sú v chápaní reality a princípov života a hmoty ďaleko pred nami a nepotrebujú k tomu žiadne prístroje. Jediná technológia ktorú vždy rozvíjali bolo ich vlastné vedomie. "Rozvoj vedomia a mysle má pre ľudstvo ďaleko väčší potenciál než akákoľvek technológia ktorú v súčasnosti poznáme a rozvíjame", to vždy tvrdili aj velikáni našej histórie ako Tesla, Edison či Einstein. Pomocou indiánskych spirituálnych techník je možné pôsobiť na akúkoľvek sféru našeho života a meniť ju do základu k lepšiemu. Je možné naučiť sa nalaďovať na informačné polia, ktoré prestupujú planétou a príjmať odpovede na všetky otázky priamo do svojho vedomia alebo si naskenovať biopole človeka a určiť jeho celkovú diagnózu. Každý sa môže oslobodiť od manipulácie a odstrániť zo života obmedzenia, bolesť, smútok, nedostatok, všetko čo nám je nepríjemné a bráni nám žiť šťastný a naplnený život. Môžeme sa stať vedomými tvorcami svojej vlastnej reality a spoločne premeniť túto planétu v raj. Radi by sme odovzdali toto poznanie a svoje skúsenosti každému kto to potrebuje a je ochotný urobiť zmenu a zároveň radi príjmeme do našeho tímu spolupracovníkov, ktorým nie je ľahostajné to, v akom stave sa ľudstvo nachádza a boli by ochotní pomôcť nasmerovať jeho dejiny k harmónii, slobode a láske.

Ondrej a Gábi