Cenník

Ubytovanie vo wellness domčeku 50eur/noc (1-2 osoby, cenu je možné v prípade využívania ďalších služieb dohodnúť individuálne)

Vstupná konzultácia ZDARMA

Masážne lôžko Ceragem 10eur/hod.

Pobyt v pyramíde 15eur/os/hod. + asistencia ZDARMA (doba pobytu je obmedzená na max. 2x2hod. denne, u detí 2x1hod.) 

Permanentka pre vstup do pyramídy 100eur/10 vstupov

Noc v pyramíde 50eur/os. (je umožnené stráviť len trénovaným a skúseným jedincom)

Liečivé masáže v pyramíde 30eur/hod.

Paušálna sadzba: 100eur/os/deň, je určená pre ľudí, ktorí nedokážu byť a pracovať so sebou sami a zahrňuje ubytovanie, stravu a asistenciu (konzultácie, výlety do prírody alebo ľubovoľnú inú z ponúkaných terapií) 8h denne

Cenník platný od 25.4.2019