Amazonské zdravie

Kolibrík - tento drobný, húževnatý a odvážny vtáčik nám ukazuje ako sa vydať na dlhú cestu vývoja a rastu. Je to tá najvznešenejšia cesta akú človek môže podniknúť: cesta v ústrety vlastnému duchu. Úžasná energia tohto archetypu nás inšpiruje k tomu, aby sme sa vydali na našu vlastnú púť späť k zdroju, kde bol splodený náš duch...

Najskôr je však potrebné uzdraviť telo, pretože len v zdravom tele môže duch naplno využiť svoj potenciál, zahrať perfektne pozemskú rolu, ktorú si vybral a splniť svoju misiu na planéte Zemi...

Spoločnosť Amazonské zdravie s.r.o. vznikla predovšetkým na podporu projektu Inca Botanica, ktorého zakladateľom je biológ českého pôvodu Petr Chobot, ktorý 18 rokov v teréne študoval šamanský spôsob liečenia v Amazónii. Filozofiou tohto projektu, na ktorom pracuje Petr Chobot intenzívne so svojim týmom botanikov, lekárov a ďaľších špecialistov v amazonskom pralese, je model vzájomnej pomoci, uskutočňovanej medzi Amazóniou a našou civilizáciou. Vďaka tomuto projektu môžu ľudia v našej civilizácii – v ľubovoľnej krajine sveta – získať prístup k nesmierne účinným šamanským rastlinným prostriedkom, schopných vyliečiť i veľmi vážne choroby. Naopak takto získané finančné prostriedky budú poskytnuté ako veľmi významná pomoc Amazónii, ktorá sa nachádza v stave smrteľného zápasu o svoje prežitie. V súčasnej dobe je pevne presvedčený, že pôvodné indiánske etniká vlastnili a niektoré stále vlastnia úplne výnimočné receptúry a znalosti týkajúce sa pralesných rastlín a stromov, schopných vyliečiť pomerne rýchlo i tie choroby, ktoré sú v našej civilizácii považované za tzv. neliečiteľné – napr. diabetes, alebo veľmi ťažko liečiteľné. Rozhodol sa sprístupniť tieto prostriedky ľuďom, ktorí týmito chorobami trpia v našej civilizácii a na oplátku žiada pomoc pre Amazóniu a jej pôvodné obyvateľstvo.